Ανακοινώσεις

π.χ. 19/06/2024
π.χ. 19/06/2024
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη (3) θέσεων ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΕΔΙΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΘΜ946Ψ8Ζ6-ΗΝΖ_Ανακοίνωση ΕφαρμΠεριβαλλοντικήΓεωμορφολογία&Γεωλογ.pdf, PDF icon 632346Ψ8Ζ6-ΟΟΤ_Προκήρυξη ΕφαρμΠεριβαλλοντικήΓεωμορφολογία&Γεωλογ.pdf, PDF icon 66ΩΠ46Ψ8Ζ6-4ΣΦ_Ανακοίνωση Γεωργική Υδραυλική.pdf, PDF icon Ψ2ΤΝ46Ψ8Ζ6-ΨΒΜ_Προκήρυξη Γεωργική Υδραυλική.pdf, PDF icon ΩΧΣΡ46Ψ8Ζ6-9ΧΤ_Ανακοίνωση Εγγειοβελτιωτικά Έργα.pdf, PDF icon ΩΧΗΣ46Ψ8Ζ6-ΩΝΣ_Προκήρυξη Εγγειοβελτιωτικά Έργα.pdf 29/05/2023 - 13:22 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό εκτός φορέα

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού...

PDF icon Πρακτικό_Κλήρωσης_Ειδικής_Επιτροπής_Αξιολόγησης_άλλοι_φορείς-2023.pdf 18/05/2023 - 15:25 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση προκήρυξης τριών (3) κενών θέσεων ΔΕΠ βαθμίδας επίκουρου καθηγητή των Τμημάτων Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα),...

PDF icon ΠΟΑ_Επικ.Καθηγητή_Σημασιολογική ερμηνεία στην Πληροφορική, PDF icon ΑΟΑ_Επικ.Καθηγητή_Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας - Γεωργικές Εφαρμογές, PDF icon Δ&ΔΦΠ_Επικ.Καθηγητή_Δομή και Ιδιότητες Ξύλου 17/05/2023 - 09:20 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - Ανακοίνωση_Πρόσκληση

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που...

PDF icon Ανακοίνωση - Πρόσκληση_εκτός φορέα 15/05/2023 - 10:17 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023-Χορήγηση άδειας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος PDF icon 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ.pdf, Microsoft Office document icon ΑΔΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ.doc 02/05/2023 - 13:27 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης - Ανακοίνωση-Πρόσκληση-δημόσια κλήρωση

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που...

PDF icon Ανακοίνωση - Πρόσκληση 26/04/2023 - 10:49 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή των μελών της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που...

PDF icon Πρακτικό 26/04/2023 - 09:24 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 PDF icon ΕΕΑ-Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης_ίδιος φορέας 24/04/2023 - 14:35 Διεύθυνση Διοικητικού
Ακαδημαϊκά Θέματα ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

PDF icon ΡΨΗΧ46Ψ8Ζ6-9ΙΩ-ΠΜΣ.pdf 12/04/2023 - 10:17 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α.

PDF icon Ψ5ΜΗ46Ψ8Ζ6-Ξ9Φ.pdf 29/03/2023 - 11:30 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΨΞΧ46Ψ8Ζ6-ΣΒΚ.pdf 29/03/2023 - 11:29 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα...

PDF icon ΨΙ3Κ46Ψ8Ζ6-0ΒΘ.pdf 29/03/2023 - 11:26 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΝΒΩ46Ψ8Ζ6-Κ65.pdf 24/02/2023 - 11:54 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

PDF icon 6ΣΛΩ46Ψ8Ζ6-ΤΤΗ.pdf, PDF icon 967Ν46Ψ8Ζ6-6ΗΧ.pdf 10/02/2023 - 09:39 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

PDF icon 6ΞΜ846Ψ8Ζ6-ΥΣΥ.pdf 20/12/2022 - 10:32 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

PDF icon ΨΝΤΔ46Ψ8Ζ6-ΜΚΝ.pdf 02/12/2022 - 11:08 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

PDF icon 6Φ9746Ψ8Ζ6-Ξ3Η.pdf 02/12/2022 - 11:06 Διεύθυνση Διοικητικού
Εσωτερικά μέλη Σ.Δ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καταληκτική...

PDF icon Πρόσκληση, Αρχείο Αίτηση 18/11/2022 - 10:00 Διεύθυνση Διοικητικού
Εφαρμογή του ν.4957/2022 Συμβούλιο Διοίκησης-Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης

                                                    Διαπιστωτική Πράξη

Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του...

PDF icon Πράξη_συγκρότησης_ΣΔ.pdf 15/11/2022 - 11:30 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, και...

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ 11/11/2022 - 09:25 Διεύθυνση Διοικητικού
Εξωτερικά μέλη Σ.Δ. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α.

Υποβληθείσες υποψηφιότητες στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 6647/19.8.2022 (ΑΔΑ: ΡΠ4546Ψ8Ζ6-ΚΦ6) Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για την ανάδειξη των...

PDF icon Πίνακας υποψηφίων 07/11/2022 - 10:58 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο ΓΠΑ

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ...

PDF icon Προκήρυξη_ΕΕΠ_ΕΔΙΠ_ΕΤΕΠ_Σύγκλητο.pdf 04/11/2022 - 13:37 Διεύθυνση Διοικητικού
Εσωτερικά μέλη Σ.Δ. Ανάδειξη Εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α.

Πρακτικό ανάδειξης των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

PDF icon Πρακτικό εκλογής 26.10.2022, PDF icon Συμπληρωματικό πρακτικό εκλογής 2.11.2022, PDF icon Αποδεικτικό ψηφιακής κάλπης ZEUS 02/11/2022 - 16:17 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού...

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 02/11/2022 - 16:16 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης της Σχολής...

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 02/11/2022 - 16:15 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής...

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 02/11/2022 - 16:15 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων__μόνιμοι υπάλληλοι

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος....

PDF icon Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων 25/10/2022 - 14:57 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων__υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπηρεσιακό...

PDF icon Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων 25/10/2022 - 14:54 Διεύθυνση Διοικητικού
Εσωτερικά μέλη Σ.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Β. Προτερ. 99286/Ζ1/8.8.2022

Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή...

PDF icon ΚΥΑ 14/10/2022 - 14:43 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

PDF icon 604Λ46Ψ8Ζ6-ΟΒΙ.pdf 07/10/2022 - 09:09 Διεύθυνση Διοικητικού
Εσωτερικά μέλη Σ.Δ. Eκλογή εσωτερικών μελών του Σ.Δ. του Γ.Π.Α.

 

Προκήρυξη εκλογών (ΑΔΑ: 9ΒΜ146Ψ8Ζ6-ΟΞΩ...

PDF icon Προκήρυξη, Αρχείο Αίτηση 03/10/2022 - 15:42 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΓΛΥ46Ψ8Ζ6-ΣΓΙ.pdf 30/09/2022 - 10:38 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

PDF icon ΨΙΥΩ46Ψ8Ζ6-ΠΤΡ.pdf 30/09/2022 - 10:36 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

PDF icon 97ΖΨ46Ψ8Ζ6-Ψ74.pdf 30/09/2022 - 10:34 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ.

"Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείο Εσωτερικών"

PDF icon Εγκύκλιος - εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ. 26/09/2022 - 15:06 Διεύθυνση Διοικητικού
Κοσμήτορες Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας  του Γεωπονικού...

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ 16/09/2022 - 15:19 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, με έδρα την...

PDF icon 6ΞΧΑ46Ψ8Ζ6-Δ3Μ.pdf 14/09/2022 - 11:04 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων

Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού...

PDF icon Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΠΑ 13/09/2022 - 12:35 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 2022. Προκήρυξη εκλογών - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων Yπηρεσιακού Συμβουλίου

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου...

PDF icon Προκήρυξη εκλογών- Υπηρεσιακού Συμβουλίου 09/09/2022 - 13:38 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 2022.Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπή

Ορισμός μελών της Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων :

α) των μόνιμων υπαλλήλων και

...
PDF icon Γνωστοποίηση εφορευτικής επιτροπής - μόνιμων υπαλλήλων , PDF icon Γνωστοποίηση εφορευτικής επιτροπής - υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, PDF icon Πρακτικό κλήρωσης 02/09/2022 - 13:59 Διεύθυνση Διοικητικού

Σελίδες