Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ

15/06/2023 - 10:03 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
15/06/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

15/06/2023 - 10:03