Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

02/12/2022 - 11:06 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
02/12/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

Συνημμένα: 
02/12/2022 - 11:06