Εφαρμογή του ν.4957/2022

Συμβούλιο Διοίκησης-Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης

15/11/2022 - 11:30 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
15/11/2022
Θέμα:
Συμβούλιο Διοίκησης-Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης

                                                    Διαπιστωτική Πράξη

Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαπιστώνεται ως εξής:

15/11/2022 - 11:30