Εσωτερικά μέλη Σ.Δ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

14/11/2022 - 20:11 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
18/11/2022
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 23:59.

 

14/11/2022 - 20:11

Ανάδειξη Εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α.

02/11/2022 - 15:56 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
02/11/2022
Θέμα:
Ανάδειξη Εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α.

Πρακτικό ανάδειξης των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

02/11/2022 - 15:56

Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία

18/10/2022 - 16:29 -- Mary Plessa
Ημ/νία:
18/10/2022
Θέμα:
Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία

Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία

Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου. ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Β. Προτερ. 99286/Ζ1 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 4211 Τεύχος B’ /09.08.2022

18/10/2022 - 16:29

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Β. Προτερ. 99286/Ζ1/8.8.2022

14/10/2022 - 14:43 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
14/10/2022
Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Β. Προτερ. 99286/Ζ1/8.8.2022

Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου.

14/10/2022 - 14:43

Πίνακας Εκλεκτόρων για το Συμβούλιο του Ιδρύματος

14/10/2022 - 12:58 -- Ilias Iliopoylos
Ημ/νία:
17/10/2022
Θέμα:
Πίνακας Εκλεκτόρων για το Συμβούλιο του Ιδρύματος

Αθήνα 12.10.2022

Προς τα μέλη ΔΕΠ εκλέκτορες των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος

14/10/2022 - 12:58

Πίνακας Ανακήρυξης Υποψηφίων μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΓΠΑ

30/09/2022 - 18:50 -- Mary Plessa
Ημ/νία:
05/10/2022
Θέμα:
Πίνακας Ανακήρυξης Υποψηφίων μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΓΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

30/09/2022 - 18:50

Eκλογή εσωτερικών μελών του Σ.Δ. του Γ.Π.Α.

19/08/2022 - 17:57 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
03/10/2022
Θέμα:
Eκλογή εσωτερικών μελών του Σ.Δ. του Γ.Π.Α.

 

Προκήρυξη εκλογών (ΑΔΑ: 9ΒΜ146Ψ8Ζ6-ΟΞΩ) για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

H θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν λήγει την 31η Αυγούστου 2026.

19/08/2022 - 17:57