Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό εκτός φορέα

18/05/2023 - 15:25 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
18/05/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό εκτός φορέα
Διοικητικά Θέματα

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχονται από άλλον φορέα.

18/05/2023 - 15:25