Ακαδημαϊκά Θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ 14.04.2021

02/04/2021 - 16:42 -- Fiorentina Stratou
Ημ/νία:
14/04/2021
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ 14.04.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ 14.04.2021

02/04/2021 - 16:42

Ανακοίνωση για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος "Γεωργικές Βιομηχανίες"

26/03/2021 - 13:00 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
26/03/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος "Γεωργικές Βιομηχανίες"
26/03/2021 - 13:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

26/03/2021 - 09:18 -- Fiorentina Stratou
Ημ/νία:
26/03/2021
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

26/03/2021 - 09:18

Ενημέρωση για τις παραδόσεις του μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ» (κωδικός 890)

24/03/2021 - 13:31 -- Georgios Koliopoulos
Ημ/νία:
24/03/2021
Θέμα:
Ενημέρωση για τις παραδόσεις του μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ» (κωδικός 890)

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα, οι παραδόσεις της θεωρίας του μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ» (κωδικός 890) θα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας MS-Teams, κάθε Παρασκευή 08:30-11:15, όπως προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του ίδιου μαθήματος θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, 11:30-12:15, επίσης μέσω MS-Teams.

Κωδικός ομάδας MS-Teams: xls322k

Υπενθυμίζεται ότι η παρακολούθηση των Εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

 

Εκ των διδασκόντων

24/03/2021 - 13:31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

11/03/2021 - 10:40 -- Department of F...
Ημ/νία:
11/03/2021
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ (ν. 4653/2020), προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση Μητρώου Φοιτητών.

Τα μέλη του Μητρώου Φοιτητών προορίζονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, καθώς η ως άνω νομοθεσία (άρθρ. 13, παρ. 1β.) προβλέπει τη συμμετοχή ενός φοιτητή στη σύνθεσή τους.

11/03/2021 - 10:40

Εργαστήρια "Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία" (κωδ. 3695) - 2ο εξ. ΑΦΠ&ΓΜ

03/03/2021 - 19:20 -- Eleni Panou
Ημ/νία:
03/03/2021
Θέμα:
Εργαστήρια "Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία" (κωδ. 3695) - 2ο εξ. ΑΦΠ&ΓΜ

Για την παρακολούθηση των εργαστηριών του μαθήματος με τίτλο "Γεωργική Ζωολογία - Εντομολογία" (κωδικός 3695) θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα MS Teams.

Ο σύνδεσμος είναι:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b518cd8a3ee4c07b4b85f6969e4611f...

και ο κωδικός : 6mdhs61

Το εργαστήριο γίνεται κάθε Πέμπτη 12:30 μμ.

03/03/2021 - 19:20

Σελίδες