Εξωτερικά μέλη Σ.Δ.

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α.

06/11/2022 - 21:50 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
07/11/2022
Θέμα:
Υποψηφιότητες για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α.

Υποβληθείσες υποψηφιότητες στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 6647/19.8.2022 (ΑΔΑ: ΡΠ4546Ψ8Ζ6-ΚΦ6) Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

06/11/2022 - 21:50

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση

19/08/2022 - 18:01 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Θέμα:
Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση

Έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΡΠ4546Ψ8Ζ6-ΚΦ6) για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4957/2022.

 

19/08/2022 - 18:01