Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

02/12/2022 - 11:08 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
02/12/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

02/12/2022 - 11:08

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

02/12/2022 - 11:06 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
02/12/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

02/12/2022 - 11:06

Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

07/10/2022 - 09:09 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
07/10/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

07/10/2022 - 09:09

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

30/09/2022 - 10:38 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
30/09/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α.

30/09/2022 - 10:38

Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ

30/09/2022 - 10:36 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
30/09/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

30/09/2022 - 10:36

Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ

30/09/2022 - 10:34 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
30/09/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

30/09/2022 - 10:34

Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ

14/09/2022 - 11:04 -- Ioanna Zormpa
Ημ/νία:
14/09/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, με έδρα την Άμφισσα του Γ.Π.Α.

14/09/2022 - 11:04

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

02/09/2022 - 13:36 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
02/09/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

02/09/2022 - 13:36

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

02/09/2022 - 13:35 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
02/09/2022
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα του Γ.Π.Α.

02/09/2022 - 13:35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

02/09/2022 - 13:34 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
02/09/2022
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

02/09/2022 - 13:34

Σελίδες