Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

24/02/2023 - 11:54 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
24/02/2023
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

24/02/2023 - 11:54

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

10/02/2023 - 09:39 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
10/02/2023
Θέμα:
Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

10/02/2023 - 09:39

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)

02/02/2023 - 13:36 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
08/02/2023
Θέμα:
Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)

02/02/2023 - 13:36

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)

27/01/2023 - 14:49 -- Kassiani Skepetari
Ημ/νία:
27/01/2023
Θέμα:
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)
27/01/2023 - 14:49

Προκήρυξη Πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων

27/01/2023 - 14:19 -- Sotirios Ntalag...
Ημ/νία:
27/01/2023
Θέμα:
Προκήρυξη Πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης για την πρόσληψη δύο (2) Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

27/01/2023 - 14:19

Προκήρυξη Πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων

18/01/2023 - 12:00 -- Department of F...
Ημ/νία:
18/01/2023
Θέμα:
Προκήρυξη Πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων

Προκήρυξη Πρόσληψης δύο Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

18/01/2023 - 12:00

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)

27/12/2022 - 12:59 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
27/12/2022
Θέμα:
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)
27/12/2022 - 12:59

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

20/12/2022 - 10:32 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
20/12/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

20/12/2022 - 10:32

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

02/12/2022 - 11:08 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
02/12/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

02/12/2022 - 11:08

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

02/12/2022 - 11:06 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
02/12/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

02/12/2022 - 11:06

Σελίδες