Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

14/04/2021 - 11:40 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
14/04/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ

14/04/2021 - 11:40

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

14/04/2021 - 11:37 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
14/04/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ

14/04/2021 - 11:37

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

14/04/2021 - 11:34 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
14/04/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ

14/04/2021 - 11:34

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

14/04/2021 - 11:32 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
14/04/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ

14/04/2021 - 11:32

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

14/04/2021 - 11:30 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
14/04/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ

14/04/2021 - 11:30

ΣΟΧ 2/ 2021 Καθαριότητα Ορθή επανάληψη Πίνακα προσληπτέων

30/03/2021 - 18:07 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
30/03/2021
Θέμα:
ΣΟΧ 2/ 2021 Καθαριότητα Ορθή επανάληψη Πίνακα προσληπτέων

Aνάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης προσληπτέων των Θέσεων 101, 102, 103 της ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των εγκαταστάσεων  (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Αθήνα, Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι.

30/03/2021 - 18:07

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας για έρευνα σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

30/03/2021 - 17:44 -- Anastasia Tampakaki
Ημ/νία:
30/03/2021
Θέμα:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας για έρευνα σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

Το Εργαστήριο Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΕΒΒΕ) του Τμήματος Γεωπονίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) αναζητά άτομο για να καλύψει μια (1) θέση εργασίας για την διενέργεια έρευνας σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του 2ου κύκλου της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Βιώσιμες λύσεις για την βιολογική αντιμετώπιση επιβλαβών μικροοργανισμών και την επαγωγή της αντοχής των καλλιεργειών στην αλατότητα» και θα έχει συνολική διάρκεια 30 μήνες.

30/03/2021 - 17:44

ΣΟΧ 2/ 2021 Καθαριότητα Πίνακας προσληπτέων θέσης 104 & απορριπτέων

29/03/2021 - 18:43 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
30/03/2021
Θέμα:
ΣΟΧ 2/ 2021 Καθαριότητα Πίνακας προσληπτέων θέσης 104 & απορριπτέων

Aνάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης προσληπτέων της θέσης 104 και των απορριπτέων των θέσεων 101, 102, 103, 104 της ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των εγκαταστάσεων  (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Αθήνα, Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι.

29/03/2021 - 18:43

ΣΟΧ 1/ 2021 Φύλαξη Πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων

29/03/2021 - 17:34 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
30/03/2021
Θέμα:
ΣΟΧ 1/ 2021 Φύλαξη Πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων

Aνάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης προσληπτέων και του πίνακα απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα.

29/03/2021 - 17:34

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

18/03/2021 - 13:16 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
18/03/2021
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

18/03/2021 - 13:16

Σελίδες