Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

26/07/2022 - 13:42 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
26/07/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα του Γ.Π.Α.

26/07/2022 - 13:42

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

26/07/2022 - 13:41 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
26/07/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι του Γ.Π.Α.

26/07/2022 - 13:41

Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

26/07/2022 - 13:38 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
26/07/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Zωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

26/07/2022 - 13:38

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

27/05/2022 - 09:45 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
27/05/2022
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

27/05/2022 - 09:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

25/05/2022 - 11:18 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
25/05/2022
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

25/05/2022 - 11:18

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

16/03/2022 - 09:30 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
16/03/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

16/03/2022 - 09:30

Ανακοίνωση για την προκήρυξη τριών (3) θέσεων Δ.Ε.Π.

28/02/2022 - 12:29 -- Ioanna Zormpa
Ημ/νία:
28/02/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την προκήρυξη τριών (3) θέσεων Δ.Ε.Π.

Ανακοινώνουμε ότι στις 11.02.2022 στο με αριθμ. 272 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν δύο (2) προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής  και μια (1) τπροκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

28/02/2022 - 12:29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

11/02/2022 - 09:10 -- Sofia Michailidou
Ημ/νία:
11/02/2022
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γ.Π.Α.

11/02/2022 - 09:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΉΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

08/02/2022 - 09:58 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
08/02/2022
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΉΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων τριών (3) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ.

08/02/2022 - 09:58

Σελίδες