Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

24/05/2024 - 09:32 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
24/05/2024
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α.

24/05/2024 - 09:32

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

26/04/2024 - 10:01 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
26/04/2024
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα του Γ.Π.Α.

26/04/2024 - 10:01

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

26/04/2024 - 09:59 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
26/04/2024
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

26/04/2024 - 09:59

Προσωρινά Απότελέσματα Δράσης Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

05/04/2024 - 10:27 -- Department of F...
Ημ/νία:
05/04/2024
Θέμα:
Προσωρινά Απότελέσματα Δράσης Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

Απόφαση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Δράσης Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας για το θερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

05/04/2024 - 10:27

Δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

29/03/2024 - 13:05 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
29/03/2024
Θέμα:
Δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έκδοση δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση με επιλογή της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, επί θητεία, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λήγει 10 Μαΐου 2024 και ώρα 13:00.

29/03/2024 - 13:05

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

29/03/2024 - 08:56 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
29/03/2024
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

 

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης με έδρα την Άμφισσα του Γ.Π.Α.

29/03/2024 - 08:56

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

29/03/2024 - 08:54 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
29/03/2024
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

29/03/2024 - 08:54

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α.

15/03/2024 - 08:23 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
15/03/2024
Θέμα:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α.

15/03/2024 - 08:23

Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π.

22/02/2024 - 15:35 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
22/02/2024
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π.

Ανακοίνωση για την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

22/02/2024 - 15:35

Σελίδες