Προκηρύξεις Θέσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 2021-2022, ΣΤΟΠ Γ.Π.Α.

05/08/2021 - 08:58 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
05/08/2021
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 2021-2022, ΣΤΟΠ Γ.Π.Α.
05/08/2021 - 08:58

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

04/06/2021 - 13:18 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
04/06/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

04/06/2021 - 13:18

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

26/05/2021 - 13:12 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
26/05/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ.

26/05/2021 - 13:12

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

26/05/2021 - 13:11 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
26/05/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

26/05/2021 - 13:11

Aνακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

26/05/2021 - 13:09 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
26/05/2021
Θέμα:
Aνακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

26/05/2021 - 13:09

Πρόσκληση συμμετοχής στο Μητρώο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

12/05/2021 - 20:26 -- Elias Couladouros
Ημ/νία:
12/05/2021
Θέμα:
Πρόσκληση συμμετοχής στο Μητρώο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Αξιότιμη/ε κυρία/ε,

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
– Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Από το μητρώο αυτό
προέρχονται οι ανεξάρτητοι
εμπειρογνώμονες, τα μέλη των επιτροπών
εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων και οι
πιστοποιητές φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των χρηματοδοτούμενων
έργων.

12/05/2021 - 20:26

Οριστικός πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων ΣΟΧ 2/ 2021 Καθαριότητα

26/04/2021 - 16:53 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
26/04/2021
Θέμα:
Οριστικός πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων ΣΟΧ 2/ 2021 Καθαριότητα

Ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και του πίνακα απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Αθήνα, Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι

26/04/2021 - 16:53

Οριστικός πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων ΣΟΧ 1/ 2021 Φύλαξη

26/04/2021 - 14:54 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
26/04/2021
Θέμα:
Οριστικός πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων ΣΟΧ 1/ 2021 Φύλαξη

Ανάρτηση του οριστικού πίνακα κατάταξης προσληπτέων και του πίνακα απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα.

26/04/2021 - 14:54

Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

14/04/2021 - 11:40 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
14/04/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ

14/04/2021 - 11:40

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

14/04/2021 - 11:37 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
14/04/2021
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ

14/04/2021 - 11:37

Σελίδες