Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ

23/11/2018 - 14:36 -- Ιωάννα Ζορμπά
Ημ/νία:
23/11/2018
Θέμα:
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή Ζώων με έμφαση στα Μηρυκαστικά».

23/11/2018 - 14:36

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

13/11/2018 - 09:46 -- Πρόγραμμα Μεταπ...
Ημ/νία:
13/11/2018
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Στην ερευνητική ομάδα του Επίκουρου Καθηγητή Αποστόλη Κουτίνα (Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) υπάρχουν διαθέσιμες δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στα παρακάτω ερευνητικά αντικείμενα:
1) Ανάπτυξη βιοδιεργασιών για την παραγωγή βιοπολυμερών και συγκεκριμένα πολυ-υδροξυ-αλκανοϊκών εστέρων με εφαρμογές στη συσκευασία τροφίμων και στην παραγωγή βιοσύνθετων υλικών

13/11/2018 - 09:46

Ανάκληση Προκήρυξης - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Υδατικών Πόρων

19/10/2018 - 12:20 -- Στέφανος Γκίκας
Ημ/νία:
19/10/2018
Θέμα:
Ανάκληση Προκήρυξης - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Υδατικών Πόρων

Ανάκληση Προκήρυξης - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Υδατικών Πόρων, του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ

19/10/2018 - 12:20

Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Αγροτικών Κατασκευών

16/10/2018 - 15:40 -- Στέφανος Γκίκας
Ημ/νία:
16/10/2018
Θέμα:
Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Αγροτικών Κατασκευών

Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας, του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ

16/10/2018 - 15:40

Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Τομέα Υδατικών Πόρων

16/10/2018 - 15:36 -- Στέφανος Γκίκας
Ημ/νία:
16/10/2018
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Τομέα Υδατικών Πόρων

Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Υδατικών Πόρων, του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ

16/10/2018 - 15:36

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Προσωρινός πίνακας κατάταξης προσληπτέων και πίνακας απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

02/10/2018 - 10:52 -- Παναγιώτα Σούντα
Ημ/νία:
09/10/2018
Θέμα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Προσωρινός πίνακας κατάταξης προσληπτέων και πίνακας απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης προσληπτέων (ορθή επανάληψη) και του πίνακα απορριπτέων (ορθή επανάληψη) για τον κωδικό της θέσης 101 (20 θέσεις), της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ, ΣΟΧ 1/2018 (αρ.πρωτ: 6360/3.8.2018) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

02/10/2018 - 10:52

Γεωπόνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

29/09/2018 - 20:43 -- Δημήτριος Τσιτσ...
Ημ/νία:
29/09/2018
Θέμα:
Γεωπόνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

29/09/2018 - 20:43

Γεωπόνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

29/09/2018 - 20:43 -- Δημήτριος Τσιτσ...
Ημ/νία:
29/09/2018
Θέμα:
Γεωπόνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

29/09/2018 - 20:43

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018

31/08/2018 - 08:43 -- Παναγιώτα Σούντα
Ημ/νία:
31/08/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΩΒ46Ψ8Ζ6-ΡΑ9) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

31/08/2018 - 08:43

Σελίδες