Υπηρεσιακό Συμβούλιο

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ 2023-2024

25/04/2024 - 10:43 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
26/04/2024
Θέμα:
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ 2023-2024

Πράξη Ανασυγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού ΓΠΑ 2023-2024

25/04/2024 - 10:43

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων__υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ

25/10/2022 - 09:16 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
25/10/2022
Θέμα:
Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων__υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.

25/10/2022 - 09:16

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων__μόνιμοι υπάλληλοι

25/10/2022 - 09:10 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
25/10/2022
Θέμα:
Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων__μόνιμοι υπάλληλοι

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.

25/10/2022 - 09:10

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών

21/10/2022 - 10:07 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
21/10/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΙΔΑΧ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Γ.Π.Α.

21/10/2022 - 10:07

Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων

13/09/2022 - 12:18 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
13/09/2022
Θέμα:
Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων

Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

13/09/2022 - 12:18

2022. Προκήρυξη εκλογών - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων Yπηρεσιακού Συμβουλίου

09/09/2022 - 13:38 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
09/09/2022
Θέμα:
2022. Προκήρυξη εκλογών - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων Yπηρεσιακού Συμβουλίου

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

09/09/2022 - 13:38

2022.Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπή

02/09/2022 - 13:59 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
02/09/2022
Θέμα:
2022.Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπή

Ορισμός μελών της Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων :

α) των μόνιμων υπαλλήλων και

β) των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

02/09/2022 - 13:59

2022 Δημόσια κλήρωση εφορευτικών επιτροπών για τη διενέργεια των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

26/08/2022 - 09:08 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
26/08/2022
Θέμα:
2022 Δημόσια κλήρωση εφορευτικών επιτροπών για τη διενέργεια των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
26/08/2022 - 09:08

Οριστικοποίηση πινάκων εκλογέων - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων Υπηρεσιακού Συμβουλίου με θητεία 2023-2024

05/08/2022 - 15:04 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
05/08/2022
Θέμα:
Οριστικοποίηση πινάκων εκλογέων - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων Υπηρεσιακού Συμβουλίου με θητεία 2023-2024

Οριστικοποιημένοι πίνακες εκλογέων των μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη χρονική περίοδο 1.1.2023 έως 31.12.2024.

05/08/2022 - 15:04

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

14/03/2021 - 11:06 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
14/03/2021
Θέμα:
Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

14/03/2021 - 11:06

Σελίδες