Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό

26/04/2023 - 09:24 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
26/04/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό
Διοικητικά Θέματα

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή των μελών της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχονται από τον οικείο φορέα.

Συνημμένα: 
26/04/2023 - 09:24