ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

26/06/2023 - 12:04 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
26/06/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Εκλογές

Σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 21/6/2023, εκπρόσωπος ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο εξελέγη η κ. Γεωργιάδου Μαρία με αναπληρωτή τον κ. Αραβαντινό Καρλάτο Ευάγγελο

26/06/2023 - 12:04