Υποψηφιότητες για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α.

06/11/2022 - 21:50 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
07/11/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Υποψηφιότητες για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α.
Εξωτερικά μέλη Σ.Δ.

Υποβληθείσες υποψηφιότητες στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 6647/19.8.2022 (ΑΔΑ: ΡΠ4546Ψ8Ζ6-ΚΦ6) Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνημμένα: 
06/11/2022 - 21:50