Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών

11/11/2022 - 09:25 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
11/11/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών
Εκλογές

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.. Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη  επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλαδή την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (Β΄ 5220).

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας A.E. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. A.E.).

Η προκηρυσσόμενη θέση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4957/2022, αφορά στον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος Αναπληρωτή Προέδρου ήτοι έως 31.8.2023.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό λογαριασμό σε αυτόν του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Γ.Π.Α. dioikitikimerimna@aua.gr με θέμα:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, (σύμφωνα με την επισυναπτόμενη αίτηση) από Παρασκευή 11.11.2022 έως και Παρασκευή 25.11.2022 ώρα 23:59.

 

11/11/2022 - 09:25