ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

22/06/2023 - 15:52 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
26/06/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Εκλογές

Σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 21.06.2023, εκπρόσωπος των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εξελέγη ο κ. Σπυρίδων Ρίζος με αναπληρωτή τον κ. Αριστείδη Ματσούκη.

22/06/2023 - 15:52