Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - Ανακοίνωση_Πρόσκληση

15/05/2023 - 10:17 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
15/05/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - Ανακοίνωση_Πρόσκληση
Διοικητικά Θέματα

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχεται από άλλο φορέα - Πρόσκληση υποδειχθέντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

15/05/2023 - 10:17