Διοικητικά Θέματα

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό εκτός φορέα

18/05/2023 - 15:25 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
18/05/2023
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό εκτός φορέα

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχονται από άλλον φορέα.

18/05/2023 - 15:25

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - Ανακοίνωση_Πρόσκληση

15/05/2023 - 10:17 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
15/05/2023
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - Ανακοίνωση_Πρόσκληση

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχεται από άλλο φορέα - Πρόσκληση υποδειχθέντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

15/05/2023 - 10:17

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης - Ανακοίνωση-Πρόσκληση-δημόσια κλήρωση

26/04/2023 - 10:49 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
26/04/2023
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης - Ανακοίνωση-Πρόσκληση-δημόσια κλήρωση

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχεται από άλλο φορέα - Πρόσκληση υποδειχθέντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

26/04/2023 - 10:49

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό

26/04/2023 - 09:24 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
26/04/2023
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή των μελών της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχονται από τον οικείο φορέα.

26/04/2023 - 09:24

Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ.

26/09/2022 - 15:06 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
26/09/2022
Θέμα:
Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ.

"Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείο Εσωτερικών"

26/09/2022 - 15:06

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

16/05/2022 - 08:51 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
16/05/2022
Θέμα:
ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Πράξη ένταξης του Καθηγητή Ιωάννη Βόντα του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης έως 16.09.2025

16/05/2022 - 08:51

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

12/01/2022 - 09:27 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
12/01/2022
Θέμα:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

Εισήγηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για επιστημονικούς λόγους στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελισάβετ Χατζηβασιλείου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

12/01/2022 - 09:27

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19- ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

29/10/2021 - 11:15 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
29/10/2021
Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19- ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
29/10/2021 - 11:15

Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας

07/10/2021 - 15:37 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
07/10/2021
Θέμα:
Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μόνιμους υπαλλήλους και σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Δ.Ε. όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/28/οικ.18449/28.9.2021 Υπουργική απόφαση (B’ 4494) του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζονται:

07/10/2021 - 15:37

Σελίδες