Διοικητικά Θέματα

Διενέργεια κλήρωσης Επιτροπών

04/02/2019 - 12:40 -- Georgia Gounari
Ημ/νία:
04/02/2019
Θέμα:
Διενέργεια κλήρωσης Επιτροπών

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 07.02.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Συγκλήτου του Γ.Π.Α. με ευθύνη της Επιτροπής.

04/02/2019 - 12:40

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (άρθρο 21 του ν.4369/2016)

30/01/2019 - 14:29 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
30/01/2019
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (άρθρο 21 του ν.4369/2016)

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της  Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχεται από άλλο φορέα – Πρόσκληση υποδειχθέντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

30/01/2019 - 14:29

Υπηρεσιακό Συμβούλιο - Πρακτικά εκλογών

08/11/2018 - 09:39 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
08/11/2018
Θέμα:
Υπηρεσιακό Συμβούλιο - Πρακτικά εκλογών

Πρακτικά εκλογών ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων του μόνιμου διοικητικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

08/11/2018 - 09:39

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

04/10/2018 - 12:56 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
04/10/2018
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
04/10/2018 - 12:56

Ανακοίνωση Πρόσκλησης

28/08/2018 - 12:12 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
28/08/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση Πρόσκλησης

ΘΕΜΑ: "Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Trianing Programme-NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το α' εξάμηνο 2019"

28/08/2018 - 12:12

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

28/06/2018 - 14:17 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
28/06/2018
Θέμα:
Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την χρονική περίοδο 1.1.2019 έως 31.12.2020

28/06/2018 - 14:17

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

07/06/2018 - 12:33 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
07/06/2018
Θέμα:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

07/06/2018 - 12:33

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΝ.ΕΠ.

07/06/2018 - 12:31 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
07/06/2018
Θέμα:
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΝ.ΕΠ.

Καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέσεων συμμετοχής, των κριτηρίων, του οργάνου και της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

07/06/2018 - 12:31