Διοικητικά Θέματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 01.09.2020-31.08.2022

26/05/2020 - 13:06 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
26/05/2020
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 01.09.2020-31.08.2022

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01.09.2020-31.08.2022

26/05/2020 - 13:06

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

21/05/2020 - 14:23 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
21/05/2020
Θέμα:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σημαντική Ανακοίνωση για την αξιολόγηση του εκπαιδετικού έργου από τους/τις  φοιτητές/τριες

21/05/2020 - 14:23

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

03/04/2020 - 09:05 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
06/04/2020
Θέμα:
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Όσοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ   Βεβαιώσεις Σπουδών, μπορούν να στείλουν στη Γραμματεία την κατάλληλη αίτηση συμπληρωμένη.

03/04/2020 - 09:05

Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις

12/03/2020 - 09:52 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
12/03/2020
Θέμα:
Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

12/03/2020 - 09:52

Προκήρυξη 1 Προπτυχιακής Υποτροφίας Κληροδοτήματος Χατζόπουλο ΙΚΥ

18/02/2020 - 10:26 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
18/02/2020
Θέμα:
Προκήρυξη 1 Προπτυχιακής Υποτροφίας Κληροδοτήματος Χατζόπουλο ΙΚΥ
18/02/2020 - 10:26

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20/12/2019 - 13:53 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
20/12/2019
Θέμα:
ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
20/12/2019 - 13:53

Διενέργεια κλήρωσης Επιτροπών

04/02/2019 - 12:40 -- Georgia Gounari
Ημ/νία:
04/02/2019
Θέμα:
Διενέργεια κλήρωσης Επιτροπών

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 07.02.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Συγκλήτου του Γ.Π.Α. με ευθύνη της Επιτροπής.

04/02/2019 - 12:40

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (άρθρο 21 του ν.4369/2016)

30/01/2019 - 14:29 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
30/01/2019
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (άρθρο 21 του ν.4369/2016)

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της  Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχεται από άλλο φορέα – Πρόσκληση υποδειχθέντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

30/01/2019 - 14:29

Υπηρεσιακό Συμβούλιο - Πρακτικά εκλογών

08/11/2018 - 09:39 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
08/11/2018
Θέμα:
Υπηρεσιακό Συμβούλιο - Πρακτικά εκλογών

Πρακτικά εκλογών ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων του μόνιμου διοικητικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

08/11/2018 - 09:39

Σελίδες