Διοικητικά Θέματα

Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)»

20/02/2024 - 12:31 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
20/02/2024
Θέμα:
Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΔΔΔΗ/Φ18/2756 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20/02/2024 - 12:31

e-peitharxika

18/10/2023 - 11:09 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
18/10/2023
Θέμα:
e-peitharxika

Τροποποίηση της απόφασης 4961/7.7.2022 ορισμού ως χρήστη υπαλλήλου στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με τον αναπληρωτή του στο Γ.Π.Α.

18/10/2023 - 11:09

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPEN 1 PROCESS

16/10/2023 - 12:06 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
16/10/2023
Θέμα:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPEN 1 PROCESS

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων - OPEN 1 PROCESS συντάχθηκαν δύο οδηγοί που παρέχουν οδηγίες στους χρήστες και στους υπογράφοντες για τη λειτουργία του προγράμματος.

Το Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης παραμένει στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε απορίες προκύψουν κατά τη χρήση του.

 

16/10/2023 - 12:06

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό εκτός φορέα

18/05/2023 - 15:25 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
18/05/2023
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό εκτός φορέα

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχονται από άλλον φορέα.

18/05/2023 - 15:25

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - Ανακοίνωση_Πρόσκληση

15/05/2023 - 10:17 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
15/05/2023
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - Ανακοίνωση_Πρόσκληση

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχεται από άλλο φορέα - Πρόσκληση υποδειχθέντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

15/05/2023 - 10:17

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης - Ανακοίνωση-Πρόσκληση-δημόσια κλήρωση

26/04/2023 - 10:49 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
26/04/2023
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης - Ανακοίνωση-Πρόσκληση-δημόσια κλήρωση

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχεται από άλλο φορέα - Πρόσκληση υποδειχθέντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

26/04/2023 - 10:49

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό

26/04/2023 - 09:24 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
26/04/2023
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή των μελών της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχονται από τον οικείο φορέα.

26/04/2023 - 09:24

Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ.

26/09/2022 - 15:06 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
26/09/2022
Θέμα:
Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ.

"Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείο Εσωτερικών"

26/09/2022 - 15:06

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

16/05/2022 - 08:51 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
16/05/2022
Θέμα:
ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Πράξη ένταξης του Καθηγητή Ιωάννη Βόντα του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης έως 16.09.2025

16/05/2022 - 08:51

Σελίδες