Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

15/06/2023 - 09:42 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
15/06/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

Συνημμένα: 
15/06/2023 - 09:42