Εκλογές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στην ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

28/11/2023 - 14:41 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
28/11/2023
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στην ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία από 01.01.2024-31.12.2024

28/11/2023 - 14:41

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

13/11/2023 - 16:32 -- Kassiani Skepetari
Ημ/νία:
13/11/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.
13/11/2023 - 16:32

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

06/11/2023 - 14:34 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
06/11/2023
Θέμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

06/11/2023 - 14:34

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

01/11/2023 - 15:42 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
01/11/2023
Θέμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΥ Γ.Π.Α.

01/11/2023 - 15:42

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

27/10/2023 - 08:11 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
27/10/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ

27/10/2023 - 08:11

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος από 1/1/2024 έως 31/12/2024

18/10/2023 - 10:07 -- Kassiani Skepetari
Ημ/νία:
18/10/2023
Θέμα:
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος από 1/1/2024 έως 31/12/2024
18/10/2023 - 10:07

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

16/10/2023 - 14:55 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
16/10/2023
Θέμα:
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Βιοτεχνολογίας
16/10/2023 - 14:55

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

04/10/2023 - 11:58 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
04/10/2023
Θέμα:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των  αυτοδιοικητικών εκλογών– Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού  δικαιώματος

04/10/2023 - 11:58

Σελίδες