Ανακοινώσεις

π.χ. 24/06/2024
π.χ. 24/06/2024
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Εκλογές ΕΖΠ ΓΠΑ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ_24-25 PDF icon ΕΖΠ ΓΠΑ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ_ΕΤΕΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_24-25.-signed.pdf 07/06/2024 - 14:17 Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Εκλογές ΕΖΠ ΓΠΑ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ_24-25 PDF icon ΕΖΠ ΓΠΑ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ_ΕΔΙΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_24-25-signed.pdf 07/06/2024 - 14:16 Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Εκλογές Εκλογικός κατάλογος, για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Εκλογικός κατάλογος για την διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού...

PDF icon ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΕΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ (1).pdf 07/06/2024 - 13:04 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Εκλογές Ορθή Επανάληψη - Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων κλάδου ΕΤΕΠ

Ορθή Επανάληψη - Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του κλάδου ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος...

PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ 20....pdf 07/06/2024 - 10:46 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Εκλογές ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025

PDF icon Ανακήρυξη Υποψηφίων Εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών των Ζώων.pdf 06/06/2024 - 13:26 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εκλογές Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. PDF icon Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας.pdf 06/06/2024 - 13:01 Άλλο
Εκλογές Ανακήρυξη Υποψηφίων για Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Κοσμητεία της Σ.Ε.Ζ. Αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ των ΖΩΩΝ 2024-25.docx 05/06/2024 - 17:47 Σχολή Επιστημών των Ζώων
Εκλογές Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», ακαδ. Έτους 2024-2025.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025

PDF icon ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΠ 2024-2025 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ.pdf 05/06/2024 - 14:22 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Εκλογές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΤΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Αρχείο Αίτηση Υποψηφιότ._ ΕΤΕΠ_ΣΕτΖ_ 18.04.2024.docx, Αρχείο Υπεύθυνη Δήλωση..docx, Αρχείο Προκήρυξη εκλογών ΕΤΕΠ=24-25 _ΣΕτΖ_ 18.04.2024.docx 05/06/2024 - 13:10 Σχολή Επιστημών των Ζώων
Εκλογές ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και...

PDF icon ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ_υποψηφίωνγια την Γ.Σ. του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 2024.pdf 05/06/2024 - 12:23 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του κλάδου ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του κλάδου ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

PDF icon ΕΤΕΠ Προκήρυξη Εκλογών 2024-2025.pdf 05/06/2024 - 10:56 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Εκλογές ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Δ.Ε._Ε.Τ.Ε.Π._Κοσμητείας Σ.Ε.Ζ._ 03.06.2024 Αρχείο Ο.Δ.Ε._Ε.Τ.Ε.Π._Κοσμ. Σ.Ε.Ζ._ 03.06.2024.docx 04/06/2024 - 09:14 Σχολή Επιστημών των Ζώων
Εκλογές ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Δ.Ε._Ε.ΔΙ.Π._ Κοσμητείας Σ.Ε.Ζ._ 03.06.2024 Αρχείο Ο.Δ.Ε._Ε.ΔΙ.Π._ Κοσμ. Σ.Ε.Ζ._ 03.06.2024.docx 04/06/2024 - 09:07 Σχολή Επιστημών των Ζώων
Εκλογές Ορισμός Ο.Δ.Ε. για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης της Μονοτμηματικής Σχολής Ε.Β.&Β.

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό...

PDF icon ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ_ΕΔΙΠ Σχολής Ε.Β.&Β..pdf 03/06/2024 - 08:34 Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εκλογές Ορισμός Ο.Δ.Ε. για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης της Κοσμητείας της Μονοτμηματικής Σχολής Ε.Β.&Β.

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό...

PDF icon ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ_ΕΔΙΠ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ E.B.B.pdf 03/06/2024 - 08:31 Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών σε Εργαστήρια του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών στα Εργαστήρια «Φυτοπαθολογίας» και «Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος» του Τομέα...

PDF icon 1-Προκήρυξη εκλογών Διευθυντων Εργαστηρίων 2024.pdf 31/05/2024 - 16:54 Άλλο
Εκλογές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) – ένας (1) τακτικός με τον...

PDF icon 13_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τ ΦΥΤΩΝ_97ΠΤ46Ψ8Ζ6-Ε3Δ.pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΕΠ_ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕτΦ 2024-2025.docx, Αρχείο Υπεύθυνη Δήλωση ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΕΠ-ΣΕτΦ.docx 30/05/2024 - 11:07 Σχολή Επιστημών των Φυτών
Εκλογές Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ε.ΔΙ.Π.

 

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) – ένας (1) τακτικός με τον...

PDF icon 12_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τ ΦΥΤΩΝ_6ΨΝΡ46Ψ8Ζ6-ΒΤΠ.pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΙΠ_ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕτΦ 2024-2025.docx, Αρχείο Υπεύθυνη Δήλωση ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π.-ΣΕτΦ.docx 30/05/2024 - 10:59 Σχολή Επιστημών των Φυτών
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ

Προς:

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

...
PDF icon Προκ_Εκλογών για ανάδειξη Δντη Εργ Φυσιολ και Μορφολ Φυτών_2024.pdf, Αρχείο Αίτηση_Δντη Εργ Φυσιολογίας Μορφολογίας Φυτών_2024.docx, Microsoft Office document icon Υπ_Δήλωση_Δντη Εργ Φυσιολ_Μορφολ_Φυτών_2024.doc 28/05/2024 - 12:32 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ

Προς:

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

...
PDF icon Προκ_Εκλογών για ανάδειξη Δντη Εργ Συστ Βοτανικής_2024.pdf, Αρχείο Αίτηση_Δντη Εργ Συστ Βοτανικής_2024.docx, Microsoft Office document icon Υπ_Δήλωση_Δντη Εργ Συστ Βοτανικής_2024.doc 28/05/2024 - 12:30 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εκλογές Ορισμός Διαχειριστή_Εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. PDF icon Ορισμός Διαχειριστή 2024.pdf 27/05/2024 - 12:47 Άλλο
Εκλογές Ανακήρυξη υποψηφίων_Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. PDF icon Aνακήρυξη υποψηφίων 2024.pdf 27/05/2024 - 12:33 Άλλο
Εκλογές Ανάρτηση εκλογικού καταλόγου_Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α.

Επισυνάπτεται ο εκλογικός κατάλογος για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)...

PDF icon Εκλογικός κατάλογος ΕΔΙΠ_ Σύγκλητος.pdf 27/05/2024 - 11:58 Άλλο
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τομέα...

PDF icon Προκ_Εκλογών εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη ΓΣ του Τομέα B_M_220424.pdf, Αρχείο Αίτηση_ΕΔΙΠ_Τομέας Β_Μ_2024.docx, Microsoft Office document icon ypeythyni_dilosi_ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΔΙΠ ΤΟΜΕΑ Β_Μ_2024.doc 14/05/2024 - 13:07 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εκλογές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.ΔΙ.Π.-Ε.Τ.Ε.Π.2024-2025_ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ_ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ & ΓΜ PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 2024-25_TOMΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ.pdf 02/05/2024 - 09:15 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Εκλογές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ 2024-2025_ΤΟΜΕΑΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ& Γ.ΧΗΜΕΙΑΣ_ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ&ΓΜ PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ 2024-2025_ΤΟΜΕΑΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ& Γ.ΧΗΜΕΙΑΣ_ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ&ΓΜ.pdf 30/04/2024 - 12:29 Εργαστήριο Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας
Εκλογές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ 2024-25_ΤΟΜΕΑΣ ΑΓ. Κ. Γ.Μ_ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ&ΓΜ PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ 2024-25_ΤΟΜΕΑΣ ΑΓ. Κ. Γ.Μ_ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ&ΓΜ.pdf 30/04/2024 - 12:26 Εργαστήριο Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην ΓΣ Τομέα Δενδροκομίας-Αμπελουργίας PDF icon Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ Τομεα 2024.pdf, Microsoft Office document icon ypeythyni_dilosi_ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΔΙΠ ΤΟΜΕΑ Δ_Α.doc, Αρχείο Αίτηση_ΕΔΙΠ_Τομέας Σ_Α_2024.docx 29/04/2024 - 12:57 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τομέα...

PDF icon Προκ_Εκλογών εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη ΓΣ του Τομέα B_M_220424.pdf, Microsoft Office document icon ypeythyni_dilosi_ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΤΕΠ ΤΟΜΕΑ Β_Μ_2024.doc, Αρχείο Αίτηση_ΕΤΕΠ_Τομέας Β_Μ_2024.docx 26/04/2024 - 22:16 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στον Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού...

PDF icon 1-Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ Τομεα 2024.pdf 26/04/2024 - 12:49 Άλλο
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ Κοσμητείας ΠΓΜ PDF icon ΕΔΙΠ Προκήρυξη εκλογών.pdf 25/04/2024 - 11:08 Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών ΕΤΕΠ Κοσμητείας ΠΓΜ PDF icon ΕΤΕΠ Προκήρυξη εκλογών.pdf 25/04/2024 - 11:07 Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Ε.Β.&Β._2024-2025

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ανάδειξης εκπροσώπων ΕΤΕΠ_Συνέλευση ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Ε.Β.Β. 2024-25.pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ.docx, Αρχείο Υ.Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ.docx 25/04/2024 - 09:43 Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Ε.Β.&Β._2024-2025

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ_Συνέλευση ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Ε.Β.Β. 2024-25.pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ.docx, Αρχείο Υ.Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ.docx 25/04/2024 - 09:39 Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών μελών Ε.Τ.Ε.Π. Συνέλευσης Μονοτμηματικής Σχολής Ε.Β.&Β. 2024-25

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Ε.Β.&Β._2024-2025

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ανάδειξης εκπροσώπων ΕΤΕΠ_Συνέλευση Σχολής 2024-25.pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ.docx, Αρχείο Υ.Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ.docx 25/04/2024 - 09:26 Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εκλογές Προκήρυξη εκλογών μελών Ε.ΔΙ.Π. Συνέλευσης Μονοτμηματικής Σχολής Ε.Β.&Β.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Ε.Β.&Β._2024-2025

PDF icon Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ_Συνέλευση Σχολής Ε.Β.Β. 2024-25.pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ.docx, Αρχείο Υ.Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ.docx 25/04/2024 - 09:20 Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εκλογές ΕΖΠ ΓΠΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ ΤΗΣ ΣΕΖ ΤΟΥ ΓΠΑ (2024-2025)

PDF icon ΕΖΠ ΓΠΑ_ΕΤΕΠ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_2024-2025.pdf, Αρχείο ΕΖΠ ΓΠΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΕΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ_2024-2025.docx 24/04/2024 - 16:25 Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Εκλογές ΕΖΠ ΓΠΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ ΤΗΣ ΣΕΖ ΤΟΥ ΓΠΑ (2024-2025)

PDF icon ΕΖΠ ΓΠΑ_ΕΔΙΠ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_2024-2025.pdf, Αρχείο ΕΖΠ ΓΠΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΙΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ_2024-2025.docx 24/04/2024 - 16:22 Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Εκλογές Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής...

PDF icon ΕΔΙΠ Προκήρυξη Εκλογών 2024-2025-ΦΥΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ.pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ.docx, Microsoft Office document icon ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ Ε.ΔΙ.Π..doc 24/04/2024 - 09:50 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εκλογές Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής...

PDF icon ΕΤΕΠ Προκήρυξη Εκλογών 2024-2025-ΦΥΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ.pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ.docx, Microsoft Office document icon ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ Ε.Τ.Ε.Π..doc 24/04/2024 - 09:46 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Σελίδες