ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

04/10/2023 - 11:58 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
04/10/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Εκλογές

Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των  αυτοδιοικητικών εκλογών– Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού  δικαιώματος

Συνημμένα: 
04/10/2023 - 11:58