Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη

31/07/2023 - 11:53 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
31/07/2023
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη
31/07/2023 - 11:53