Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολης Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη

31/07/2023 - 11:50 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
31/07/2023
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολης Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη
31/07/2023 - 11:50