ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΠΑ

14/09/2023 - 10:55 -- Katerina Pantouveri
Ημ/νία:
14/09/2023
Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής
Θέμα:
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
Εκλογές

Εκλογικος καταλογος για την εκλογή εκπροσώπου της κατηγορίας ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία  της Σχολής Περιβάλλοντος και Γ. Μηχανικής του Γ.ΠΑ.

14/09/2023 - 10:55