ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓ. ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

28/09/2023 - 12:47 -- Maria Fragkiskoy
Ημ/νία:
28/09/2023
Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής
Θέμα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓ. ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
28/09/2023 - 12:47