ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

21/09/2023 - 12:25 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
21/09/2023
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοτεχνολογίας
Εκλογές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

21/09/2023 - 12:25