ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ

04/09/2023 - 12:02 -- Maria Fragkiskoy
Ημ/νία:
04/09/2023
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ
04/09/2023 - 12:02