ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΖΠ ΓΠΑ

29/09/2023 - 12:29 -- Sofia Karatsopani
Ημ/νία:
29/09/2023
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΖΠ ΓΠΑ
29/09/2023 - 12:29