Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

16/10/2023 - 14:55 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
16/10/2023
Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Βιοτεχνολογίας
16/10/2023 - 14:55