ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗς ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓ. ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ