ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ