ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ

24/07/2023 - 11:10 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
24/07/2023
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ
Εκλογές

Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής για την «Εκλογή εκπροσώπου των μελών της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024»

24/07/2023 - 11:10