Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη

31/07/2023 - 11:46 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
31/07/2023
Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη
31/07/2023 - 11:46