ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ

04/09/2023 - 12:04 -- Maria Fragkiskoy
Ημ/νία:
04/09/2023
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ
04/09/2023 - 12:04