Ανακοινώσεις

π.χ. 24/06/2024
π.χ. 24/06/2024
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Προπτυχιακές Σπουδές Εξετάσεις θεωρίας μαθημάτων Γεωργία, Γενική Γεωργία, Ειδική Γεωργία Ι, Ειδική Γεωργία ΙΙ. Εισαγωγή στη Γεωπονία και Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας για τους επι πτυχίω φοιτητές

Οι εξετάσεις θεωρίας των μαθημάτων Γεωργία, Γενική Γεωργία, Ειδική Γεωργία Ι, Ειδική Γεωργία ΙΙΙ, Εισαγωγή στη Γεωπονία και Φυτά Μεγάλης...

13/06/2024 - 21:26 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξετάσεις Εργαστηρίου Γεωργία (κωδ. 3655)-2ο Εξάμηνο ΑΟΑ

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Γεωργία του 2ου Εξαμήνου ΑΟΑ, θα πραγματοποιηθούν την ...

13/06/2024 - 11:42 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξετάσεις Εργαστηρίου Γεωργία (κωδ. 3655)-2ο Εξάμηνο ΕΤΔΑ

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Γεωργία του 2ου Εξαμήνου ΕΤΔΑ, θα πραγματοποιηθούν την ...

13/06/2024 - 11:41 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξετάσεις Εργαστηρίου Γεωργία (κωδ. 3655)- 4ο Εξάμηνο ΕΖΠ και 2ο Εξάμηνο ΒΙΟ

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Γεωργία του 4ου Εξαμήνου ΕΖΠ και 2ου Εξαμήνου ΒΙΟ...

13/06/2024 - 11:41 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξετάσεις Εργαστηρίου Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά (κωδ. 243)-6ο Εξάμηνο ΕΦΠ.

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά του 6ου Εξαμήνου ΕΦΠ θα πραγματοποιηθούν την ...

13/06/2024 - 10:55 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων:(Γενική Γεωργία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία Ι, Ειδική Γεωργία ΙΙ, Γεωργία, Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας,...

12/06/2024 - 12:50 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Έναρξη Εργαστηρίων μαθήματος Γεωργία Εαρινού Εξαμήνου 2024

Τα εργαστήρια του μαθήματος Γεωργία θα ξεκινήσουν και θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1. Τμήμα BIO, Δευτέρα 01/04/24...

15/03/2024 - 11:38 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Έναρξη Εργαστηρίων μαθήματος Γεωργία Εαρινού Εξαμήνου 2024

Τα εργαστήρια του μαθήματος Γεωργία θα ξεκινήσουν και θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1. Τμήμα ΑΟΑ, Τετάρτη 20/03/24...

13/03/2024 - 22:19 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Έναρξη Εργαστηρίων Χειμερινά και Εαρινά σιτηρά Εαρινού Εξαμήνου 2024

Τα εργαστήρια του μαθήματος Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 20/03/2024 στις 14:30...

13/03/2024 - 22:16 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (7ου)" (ΚΩΔ. 3930) ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εξέταση του μαθήματος "ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (7ου)" (ΚΩΔ. 3930)"  ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ θα γίνει προφορικά  την Παρασκευή 23/2 και θα ξεκινήσει στις 13:...

12/02/2024 - 12:25 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ -ΕΛΑΙΟΥΧΑ -ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ" (ΚΩΔ. 206) ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εξέταση του μαθήματος "ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ -ΕΛΑΙΟΥΧΑ -ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ" (ΚΩΔ. 206) ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ θα γίνει προφορικά  την Παρασκευή 23/2...

12/02/2024 - 12:12 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξέταση θεωρίας Εισαγωγή στη Γεωπονία (Κωδ. 545)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ (545)

 

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής την...

11/02/2024 - 16:55 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξετάσεις Εργαστηρίου Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (231).

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης για τις προφορικές εξετάσεις του Εργαστηρίου Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (231)- 3ο Εξάμηνο στις 23/02/24 ...

09/02/2024 - 09:48 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξετάσεις εργαστηρίου Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (231)-3ο Εξάμηνο ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας με κωδικό 231, θα πραγματοποιηθούν προφορικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams στις 23/02/24 και...

09/02/2024 - 09:47 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων ( Γενική Γεωργία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία Ι, Ειδική ΓεωργίαΙΙ, Γεωργία, Γενική Γεωργία και Βιομηχανικά φυτά,...

05/02/2024 - 11:41 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξετάσεις θεωρίας Γενική Γεωργίας (450), Γεωργίας (3655), Ειδικής Γεωργίας (480) και Ειδικής Γεωργίας I (2495)

Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις της θεωρίας των μαθημάτων Γενική Γεωργία, Γεωργία, Ειδική Γεωργία και Ειδική Γεωργία I θα γίνουν προφορικά την Τρίτη 13...

03/02/2024 - 10:36 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξετάσεις εργαστηριακών μαθημάτων του Εργαστηρίου Γεωργίας

Οι εξετάσεις όλων των εργαστηριακών μαθημάτων του Εργαστηρίου Γεωργίας, εκτός του Εργαστηρίου του μαθήματος Εισαγωγή στη Γεωργία (κωδ. 321-1ο...

02/02/2024 - 17:28 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Έναρξη θεωρίας στο μάθημα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Οι παραδόσεις της θεωρίας του μαθήματος ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ξεκινούν την Πέμπτη 5...

04/10/2023 - 11:59 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Έναρξη θεωρίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η θεωρία του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ για τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου των Τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Βιοτεχνολογίας θα...

03/10/2023 - 15:20 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εναλλακτικές καλλιέργειες- εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023

Η εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος θα γίνει προφορικά την Παρασκευή 22/9  στις 10.00πμ στο  Εργαστήριο Γεωργίας...

07/09/2023 - 10:12 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Η εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΕΛΑΙΟΥΧΑ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ θα γίνει γραπτά την Παρασκευή 22...

06/09/2023 - 11:22 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων: Γενική Γεωργία και Βιομηχανικά φυτά, Φυτά Μεγάλης καλλιέργειας, Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά, Γεωργία, Γενική...

04/09/2023 - 09:12 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξετάσεις θεωρίας μαθημάτων Γενικής Γεωργίας, Ειδικής Γεωργία, Ειδικής Γεωργίας I & II

Προπτυχιακές Σπουδές

 

Οι εξετάσεις της θεωρίας των μαθημάτων Γενική Γεωργία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία I & Ειδική Γεωργία...

30/08/2023 - 10:13 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξέταση μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

Η εξέταση του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 10.00 στην αίθουσα υπογείου του...

13/06/2023 - 09:34 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξέταση μαθήματος ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Η εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ θα γίνει την Τρίτη 4 Ιουλίου στις 10.00 στην...

13/06/2023 - 09:32 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος Παραγωγή και Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας θα γίνει...

13/06/2023 - 09:02 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Εξετάσεις θεωρίας μαθημάτων Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, Γενικής και Ειδικής Γεωργίας

Η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος Φυτά μεγάλης καλλιέργειας (231) θα γίνει στις 19 Ιουνίου και ώρα 14.00 στο Αμφιθέατρο Νιαβή.

Οι...

07/06/2023 - 13:11 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων:

Γενική Γεωργία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία I, Ειδική Γεωργία II , Φυτά μεγάλης καλλιέργειας και...

07/06/2023 - 10:38 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΑ"

Η εξέταση του εργ. Γεωργία (κωδ. 3655) θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 16/6 προφορικά και ώρα 10-12 στο υπόγειο του εργ....

29/05/2023 - 10:22 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ

Η εξέταση του εργαστηρίου Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά θα πραγματοποιηθεί προφορικά Τετάρτη 14/6 και ώρα 9-12 στο υπόγειο...

29/05/2023 - 10:16 Εργαστήριο Γεωργίας
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες Πρόσκληση σε διάλεξη στα πλαίσια του ERASMUS

"Καλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΕΦΠ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ...

19/05/2023 - 07:02 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Έναρξη εργαστηρίων "Γεωργίας" 2ου εξαμήνου ΕΖΠΥ και ΒΙΟ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Γεωργία 2ου εξαμήνου των τμημάτων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Βιοτεχνολογίας θα ξεκινήσουν στις 17/03/...

02/03/2023 - 12:36 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Έναρξη εργαστηρίων μαθήματος 'Γεωργία' τμήματος ΑΟΑ- 4ο εξάμηνο.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 'Γεωργία' του τμήματος Αγροτικής και Οικονομίας και Ανάπτυξης του 4ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν στις 15/03/...

02/03/2023 - 12:25 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Έναρξη Εργαστηρίων μαθήματος ''Γεωργία'' για το τμήμα ΕΤΔΑ (4ο εξάμηνο).

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Γεωργία 4ου εξαμήνου του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου θα ξεκινήσουν στις 17/03/...

02/03/2023 - 12:04 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές 'Εναρξη εργαστηρίων "Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά" 6ου Εξαμήνου ΕΦΠ.

Την Τετάρτη 15/03/23 μετά τις 14:30μμ θα ξεκινήσουν οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά στο υπόγειο του...

02/03/2023 - 11:34 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές Νέες ημερομηνίες για τις ημέρες που αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας

 Την Τρίτη 28/2/2023 μεταφέρονται οι εξετάσεις της  Δευτέρας 6/2/2023 στο μάθημα Εισαγωγή στη Γεωπονία.

Την Πέμπτη 2/3 στις 10:00πμ στο...

24/02/2023 - 12:05 Εργαστήριο Γεωργίας
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες Ημερίδα CANNABIS MED

Αξιοποίηση της βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis sativa L.) για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών & κοσμετολογικών προϊόντων...

PDF icon CannabisMed PROGRAMM.pdf 24/02/2023 - 09:04 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων:

Γεωργία, Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά, Γενική Γεωργία(450), Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία...

09/01/2023 - 09:34 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θεωρία

Οι εξετάσεις Θεωρίας για τα μαθήματα:

Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία Ι και Ειδική Γεωργία ΙΙ θα πραγματοποιηθούν

16/2  11:00-14:00...

09/01/2023 - 09:25 Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ"

Η εξέταση του εργαστηρίου Γενική Γεωργία και Βιομηχανικά Φυτά του τμημ. ΕΦΠ Θα πραγματοποιηθεί  

Παρασκευή 20/1 προφορικά...

09/01/2023 - 09:19 Εργαστήριο Γεωργίας

Σελίδες