Εξετάσεις εργαστηριακών μαθημάτων του Εργαστηρίου Γεωργίας

02/02/2024 - 17:28 -- Zoi Tselia
Ημ/νία:
02/02/2024
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξετάσεις εργαστηριακών μαθημάτων του Εργαστηρίου Γεωργίας
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις όλων των εργαστηριακών μαθημάτων του Εργαστηρίου Γεωργίας, εκτός του Εργαστηρίου του μαθήματος Εισαγωγή στη Γεωργία (κωδ. 321-1ο Εξάμηνο) θα πραγματοποιηθούν με χρήση της πλατφόρμας Micrososft Teams σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εκ του Εργαστηρίου.

02/02/2024 - 17:28