ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

04/09/2023 - 09:12 -- Stylianos Tsioros
Ημ/νία:
04/09/2023
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων: Γενική Γεωργία και Βιομηχανικά φυτά, Φυτά Μεγάλης καλλιέργειας, Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά, Γεωργία, Γενική Γεωργία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία Ι, Ειδική Γεωργία ΙΙ  Θα πραγματοποιηθούν Τρίτη 26/9 προφορικά στο υπόγειο του εργαστηρίου και ώρα 9-11

04/09/2023 - 09:12