ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

06/06/2023 - 10:36 -- Stylianos Tsioros
Ημ/νία:
07/06/2023
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων:

Γενική Γεωργία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία I, Ειδική Γεωργία II , Φυτά μεγάλης καλλιέργειας και Γενική Γεωργία και Βιομηχανικά φυτά. Θα πραγματοποιηθούν προφορικά Δευτέρα 10/7 και ώρα 9-12 στο υπόγειο του εργαστηρίου Γεωργίας.

06/06/2023 - 10:36