Προπτυχιακές Σπουδές

Eξετάσεις του μαθήματος «Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων»

15/09/2021 - 12:57 -- Manolis Anagnostaras
Ημ/νία:
15/09/2021
Θέμα:
Eξετάσεις του μαθήματος «Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων»

Αγαπητοί/ές θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 21/9/2021 και ώρα 10:00 με τη χρήση της πλατφόρμας MS TEAMS (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec7d61eab341412a97981fcbe579d6f7...)

15/09/2021 - 12:57

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΩΔ. 167) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

15/09/2021 - 12:51 -- Naysika Karakatsoyli
Ημ/νία:
15/09/2021
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΩΔ. 167) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Η εξ αποστάσεως εξέταση για τα μάθημα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» (κωδικός 167) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας AUA Open eClass.

Οι τίτλοι, που έχουν αναρτηθεί στο «Χαρτοφυλάκιο Χρήστη» του e-Class, για την εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου καθώς και η ώρα έναρξης πρόσβασης των εγγεγραμμένων φοιτητών είναι:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021: ώρα 17:15

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021: ώρα 18:15

15/09/2021 - 12:51

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΩΔ. 168) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

15/09/2021 - 12:50 -- Naysika Karakatsoyli
Ημ/νία:
15/09/2021
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΩΔ. 168) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Η εξ αποστάσεως εξέταση για τα μάθημα «ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ» (κωδικός 168) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας AUA Open eClass.

Οι τίτλοι, που έχουν αναρτηθεί στο «Χαρτοφυλάκιο Χρήστη» του e-Class, για την εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου καθώς και η ώρα έναρξης πρόσβασης των εγγεγραμμένων φοιτητών είναι:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021: ώρα 14:15

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021: ώρα 15:15

15/09/2021 - 12:50

Eξετάσεις του μαθήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

13/09/2021 - 15:50 -- Manolis Anagnostaras
Ημ/νία:
13/09/2021
Θέμα:
Eξετάσεις του μαθήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αγαπητοί/ές θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 21/9/2021 και ώρα 10:00 με τη χρήση της πλατφόρμας MS TEAMS (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec7d61eab341412a97981fcbe579d6f7%40thread.tacv2/conversations?groupId=57d70e0d-fcbd-4071-a871-3c83f2c186cd&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b

13/09/2021 - 15:50

Εξέταση Θεωρίας Γεωλογία- Ορυκτολογία 2825- Σεπτέμβριος 2021

13/09/2021 - 13:42 -- Angeliki Papoutsa
Ημ/νία:
13/09/2021
Θέμα:
Εξέταση Θεωρίας Γεωλογία- Ορυκτολογία 2825- Σεπτέμβριος 2021

Η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος Γεωλογία-Ορυκτολογία (2825) της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω του e-class την Παρασκευή 23/9 στις 9:00 π.μ. Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει να εξεταστούν θα συμπεριληφθούν από τους διδάσκοντες στην διαδικτυακή εξέταση. Η ταυτοποίηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

13/09/2021 - 13:42

Εξέταση Εργαστηρίου Γεωλογία- Ορυκτολογία (2825) Σεπτέμβριος 2021

13/09/2021 - 13:41 -- Angeliki Papoutsa
Ημ/νία:
13/09/2021
Θέμα:
Εξέταση Εργαστηρίου Γεωλογία- Ορυκτολογία (2825) Σεπτέμβριος 2021

Η εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος Γεωλογία-Ορυκτολογία (2825) της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω του e-class την Παρασκευή 23/9 στις 10:00 π.μ. Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει να εξεταστούν θα συμπεριληφθούν από τους διδάσκοντες στην διαδικτυακή εξέταση. Η ταυτοποίηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

13/09/2021 - 13:41

Εξετάσεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εργαστηρίου & Θεωρίας Γεωλογίας Τεταρτογενούς

09/09/2021 - 09:22 -- Aggelos Pallikarakis
Ημ/νία:
09/09/2021
Θέμα:
Εξετάσεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εργαστηρίου & Θεωρίας Γεωλογίας Τεταρτογενούς

Η εξέταση της Θεωρίας και του Εργαστηρίου του μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς (Κωδ. 173) του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθούν με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου ώρα 11:00-15:00.

09/09/2021 - 09:22

Εξέταση του μαθήματος Γεωργικού Πειραματισμού

08/09/2021 - 13:50 -- Evangelia Simou
Ημ/νία:
08/09/2021
Θέμα:
Εξέταση του μαθήματος Γεωργικού Πειραματισμού

Την Τρίτη 14/09/2021 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση της θεωρίας των μαθημάτων:

Γεωργικός Πειραματισμός (3515, 620),

Γεωργικός Πειραματισμός - Βιομετρία (2860),

Στατιστική-Πειραματισμός (2840),

Γεωργικός Πειραματισμός – Στατιστική (440) και

Γεωργικός Πειραματισμός Ι (1105).

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο.

08/09/2021 - 13:50

Εξετάσεις μαθήματος με κωδικό 1135

08/09/2021 - 13:10 -- Eleni Panou
Ημ/νία:
08/09/2021
Θέμα:
Εξετάσεις μαθήματος με κωδικό 1135

Η εξέταση του μαθήματος με κωδ. 1135 θα πραγματοποιηθεί την 24η Σεπτεμβρίου 2021, 12-13:30 μμ.

Η εγγραφή των εξεταζομένων θα γίνει από τους διδάσκοντες μετά το πέρας των δηλώσεων μαθημάτων οπότε και θα ανακοινωθούν οι κατάλογοι από τη μηχανογράφηση.

Η ακριβής ώρα εξέτασης της θεωρίας και του εργαστηρίου είναι εμφανής στις ασκήσεις που θα βρείτε στο σύνδεσμο  :

Θεωρία: https://oeclass.aua.gr/eclass/courses/4478/

08/09/2021 - 13:10

Σελίδες