Εκδηλώσεις

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

06/02/2019 - 08:39 -- Alexandros Kout...
Ημ/νία:
06/02/2019
Θέμα:
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός για την καινοτομία στο πλαίσιο του Η2002 με ακρωνύμιο LIAISON (συνημμένο αρχείο)

The name of the project is LIAISON and information on project structure and activities can be found on

https://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzung-und-Naturschutz/F...

06/02/2019 - 08:39

Ημερίδα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση της Τυνησίας

08/01/2019 - 19:32 -- Ιωσήφ Μπιζέλης
Ημ/νία:
08/01/2019
Θέμα:
Ημερίδα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση της Τυνησίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος CLICHA "CLImate CHange in Agriculture" που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνεται η ημερίδα με θέμα τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση της Τυνησίας. 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας.

08/01/2019 - 19:32