Έναρξη Εργαστηρίων Χειμερινά και Εαρινά σιτηρά Εαρινού Εξαμήνου 2024

13/03/2024 - 22:01 -- Zoi Tselia
Ημ/νία:
13/03/2024
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Έναρξη Εργαστηρίων Χειμερινά και Εαρινά σιτηρά Εαρινού Εξαμήνου 2024
Προπτυχιακές Σπουδές

Τα εργαστήρια του μαθήματος Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 20/03/2024 στις 14:30 στο υπόγειο του Εργαστηρίου Γεωργίας και θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1. Αίθουσα Α: Από ΑΔΑ-ΚΑΠΛ

2. Αίθουσα Β: Από ΚΑΡΑΜ-ΞΕΝ

3. Αίθουσα Γ: Από ΟΙΚ-ΤΕΛΟΣ

Από το Εργαστήριο

13/03/2024 - 22:01