Εξετάσεις Εργαστηρίου Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (231).

09/02/2024 - 09:37 -- Zoi Tselia
Ημ/νία:
09/02/2024
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξετάσεις Εργαστηρίου Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (231).
Προπτυχιακές Σπουδές

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης για τις προφορικές εξετάσεις του Εργαστηρίου Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (231)- 3ο Εξάμηνο στις 23/02/24 ημέρα Παρασκευή, γνωστοποιείται ότι οι ομάδες εξέτασης έχουν αναρτηθεί στα έγγραφα του μαθήματος στο e-class-(Εργαστήριο Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (231)- Στυλιανός Τσιώρος).

Ο σύνδεσμος για την εξέταση στην πλατφόρμα MS TEAMS είναι:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3Ase5zJO8lxQ6l1mmEAavT_trIjysHsggglJXuhdp7oBc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=48470126-6178-4b4e-804a-f7acc6f8f0d8&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

 

09/02/2024 - 09:37