ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ -ΕΛΑΙΟΥΧΑ -ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ" (ΚΩΔ. 206) ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

12/02/2024 - 12:12 -- Ioanna Kakabouki
Ημ/νία:
12/02/2024
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ -ΕΛΑΙΟΥΧΑ -ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ" (ΚΩΔ. 206) ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του μαθήματος "ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ -ΕΛΑΙΟΥΧΑ -ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ" (ΚΩΔ. 206) ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ θα γίνει προφορικά  την Παρασκευή 23/2 και θα ξεκινήσει στις 13:30μ.μ  έως 14:30 μ.μ. στη πλατφόρμα ΜS TEAMS στο παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A2ff4ab58e22142d5b6ebafcc3205fde8%40thread.tacv2/%CE%91%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%20%CE%92%20%20%CE%9A%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9A%CE%97%20?groupId=5443bba6-f960-4a4c-b351-19ec1c94387e&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

12/02/2024 - 12:12