Εξέταση θεωρίας Εισαγωγή στη Γεωπονία (Κωδ. 545)

11/02/2024 - 16:55 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
11/02/2024
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξέταση θεωρίας Εισαγωγή στη Γεωπονία (Κωδ. 545)
Προπτυχιακές Σπουδές

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ (545)

 

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου ως εξής:

Στις 12.00 από KIRIENKO έως ΜΕΤΣΑΪ

Στις 12.50 από ΜΗΤΟΥΣΗ έως ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Από KIRIENKO έως ΜΕΤΣΑΪ

i) Θα μπαίνουν για λόγους ταυτοποίησης και επιτήρησης στις 12.00 ακριβώς στο TEAMS, στην παρακάτω ομάδα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΩΔ.545 ΙΑΝ 2024 και στο αντίστοιχο κανάλι χρησιμοποιώντας είτε το παρακάτω link:

ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΩΔ.545 ΙΑΝ 2024 | Από KIRIENKO έως ΜΕΤΣΑΪ ώρα 12.00 | Microsoft Teams

είτε τον κωδικό ομάδας: rcge1ft

Στο TEAMS θα παραμένουν υποχρεωτικά μέχρι το τέλος της εξέτασης.

 

ii) Αμέσως μετά την είσοδο στο TEAMS θα μπαίνουν και στο σχετικό μάθημα στο e-class [με τίτλο «ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΩΔ.545 ΙΑΝ 2024»] και θα πηγαίνουν στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ανοίγοντας την άσκηση με τίτλο: «Εξέταση Θεωρίας 12.10». Η εξέταση θα ξεκινήσει 12.10 ακριβώς και θα διαρκέσει 20 λεπτά.

Από ΜΗΤΟΥΣΗ έως ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

i) Θα μπαίνουν για λόγους ταυτοποίησης και επιτήρησης στις 12.40 ακριβώς στο TEAMS, στην παρακάτω ομάδα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΩΔ.545 ΙΑΝ 2024 και στο αντίστοιχο κανάλι χρησιμοποιώντας είτε το παρακάτω link:

ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΩΔ.545 ΙΑΝ 2024 | Από ΜΗΤΟΥΣΗ έως ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ώρα 12.40 | Microsoft Teams

είτε τον κωδικό ομάδας: rcge1ft

Στο TEAMS θα παραμένουν υποχρεωτικά μέχρι το τέλος της εξέτασης.

ii) Αμέσως μετά την είσοδο στο TEAMS θα μπαίνουν και στο σχετικό μάθημα στο e-class [με τίτλο «ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΩΔ.545 ΙΑΝ 2024»] και θα πηγαίνουν στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ανοίγοντας την άσκηση με τίτλο: «Εξέταση Θεωρίας 12.50». Η εξέταση θα ξεκινήσει 12.50 ακριβώς και θα διαρκέσει 20 λεπτά.

11/02/2024 - 16:55