Εξετάσεις θεωρίας Γενική Γεωργίας (450), Γεωργίας (3655), Ειδικής Γεωργίας (480) και Ειδικής Γεωργίας I (2495)

03/02/2024 - 10:36 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
03/02/2024
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξετάσεις θεωρίας Γενική Γεωργίας (450), Γεωργίας (3655), Ειδικής Γεωργίας (480) και Ειδικής Γεωργίας I (2495)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις της θεωρίας των μαθημάτων Γενική Γεωργία, Γεωργία, Ειδική Γεωργία και Ειδική Γεωργία I θα γίνουν προφορικά την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 16.00 στο TEAMS, στην ομάδα με τίτλο: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (450), ΓΕΩΡΓΙΑ (3655), ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι / 13 ΦΕΒ 2024 

Χρησιμοποιείστε είτε το παρακάτω link:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (450), ΓΕΩΡΓΙΑ (3655), ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι / 13 ΦΕΒ 2024 | General | Microsoft Teams

είτε τον κωδικό ομάδας: tin2ncz

03/02/2024 - 10:36