ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

05/02/2024 - 11:22 -- Stylianos Tsioros
Ημ/νία:
05/02/2024
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων ( Γενική Γεωργία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία Ι, Ειδική ΓεωργίαΙΙ, Γεωργία, Γενική Γεωργία και Βιομηχανικά φυτά, Χειμερινά και Εαρινά σιτηρά,  Βιομηχανικά φυτα) θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας  (ms- teams) προφορικά, Πέμπτη 22/2/24 και ώρα 9:00. (9 η ώρα ακριβώς θα μπούμε στο Γενικό κανάλι για να χωριστούμε και να εξηγήσουμε πως θα γίνουν οι εξετάσεις. Το link συμμετοχής είναι 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AwEOn8EAOJi6FzeV2wK00KGOjHp-gyEkLwXJaq2sdZgw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6996ed82-9c7b-433e-871e-982a686f2fba&tenantId=

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ όσοι έχου δηλώσει τα εργαστήρια

05/02/2024 - 11:22