ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (7ου)" (ΚΩΔ. 3930) ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

12/02/2024 - 12:25 -- Ioanna Kakabouki
Ημ/νία:
12/02/2024
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (7ου)" (ΚΩΔ. 3930) ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του μαθήματος "ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (7ου)" (ΚΩΔ. 3930)"  ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ θα γίνει προφορικά  την Παρασκευή 23/2 και θα ξεκινήσει στις 13:00μ.μ  έως 14:00 μ.μ. στη πλατφόρμα ΜS TEAMS στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3Aecdc8d254c1e4e35b3621483ea52a...

 

12/02/2024 - 12:25