ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ημ/νία Τροποποίησης:
15/12/2023
Κωδικός:
10 - 3 - 0
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
09/09/2020 - 13:51