Ανακοινώσεις

π.χ. 05/12/2023
π.χ. 05/12/2023
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Διοικητικά Θέματα e-peitharxika

Τροποποίηση της απόφασης 4961/7.7.2022 ορισμού ως χρήστη υπαλλήλου στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων της Εθνικής Αρχής...

PDF icon Τροποποίηση απόφασης 4961/7.7.2022, PDF icon αρ. απόφασης 4961/7.7.2022 18/10/2023 - 11:09 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPEN 1 PROCESS

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων - OPEN 1 PROCESS συντάχθηκαν δύο οδηγοί που παρέχουν οδηγίες στους χρήστες...

PDF icon ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΑ OPEN 1 PROCESS, PDF icon ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ OPEN 1 PROCESS 16/10/2023 - 14:18 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό εκτός φορέα

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού...

PDF icon Πρακτικό_Κλήρωσης_Ειδικής_Επιτροπής_Αξιολόγησης_άλλοι_φορείς-2023.pdf 18/05/2023 - 15:25 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - Ανακοίνωση_Πρόσκληση

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που...

PDF icon Ανακοίνωση - Πρόσκληση_εκτός φορέα 15/05/2023 - 10:17 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης - Ανακοίνωση-Πρόσκληση-δημόσια κλήρωση

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που...

PDF icon Ανακοίνωση - Πρόσκληση 26/04/2023 - 10:49 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή των μελών της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που...

PDF icon Πρακτικό 26/04/2023 - 09:24 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 PDF icon ΕΕΑ-Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης_ίδιος φορέας 24/04/2023 - 14:35 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων__μόνιμοι υπάλληλοι

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος....

PDF icon Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων 25/10/2022 - 14:57 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων__υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπηρεσιακό...

PDF icon Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων 25/10/2022 - 14:54 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΙΔΑΧ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο...

PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 21/10/2022 - 10:53 Άλλο
Διοικητικά Θέματα Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ.

"Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείο Εσωτερικών"

PDF icon Εγκύκλιος - εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ. 26/09/2022 - 15:06 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων

Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού...

PDF icon Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΠΑ 13/09/2022 - 12:35 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 2022. Προκήρυξη εκλογών - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων Yπηρεσιακού Συμβουλίου

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου...

PDF icon Προκήρυξη εκλογών- Υπηρεσιακού Συμβουλίου 09/09/2022 - 13:38 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 2022.Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπή

Ορισμός μελών της Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων :

α) των μόνιμων υπαλλήλων και

...
PDF icon Γνωστοποίηση εφορευτικής επιτροπής - μόνιμων υπαλλήλων , PDF icon Γνωστοποίηση εφορευτικής επιτροπής - υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, PDF icon Πρακτικό κλήρωσης 02/09/2022 - 13:59 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 2022 Δημόσια κλήρωση εφορευτικών επιτροπών για τη διενέργεια των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο PDF icon Δημόσια κλήρωση εφορευτικής επιτροπής 26/08/2022 - 09:08 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Οριστικοποίηση πινάκων εκλογέων - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων Υπηρεσιακού Συμβουλίου με θητεία 2023-2024

Οριστικοποιημένοι πίνακες εκλογέων των μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για την...

PDF icon Διαβιβαστικό, PDF icon ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, PDF icon ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 05/08/2022 - 15:04 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 2022 Εκλογές αιρετών εκπροσώπων Yπηρεσιακού Συμβουλίου

Κοινοποίηση πινάκων εκλογέων

PDF icon Διαβιβαστικό , PDF icon Πίνακας Εκλογέων Μονίμων Υπαλλήλων 2022, PDF icon Πίνακας Εκλογέων Υπαλλήλων ΙΔΑΧ 2022 01/07/2022 - 10:37 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 2022-Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

Εγκύκλιος αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 22 /1318/οικ.10294/24-6-2022  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα...

PDF icon ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/07/2022 - 06:20 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Πράξη ένταξης του Καθηγητή Ιωάννη Βόντα του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου...

PDF icon ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΒΟΝΤΑΣ-signed.pdf 16/05/2022 - 08:51 Σχολή Επιστημών των Φυτών
Διοικητικά Θέματα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

Εισήγηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για επιστημονικούς λόγους στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελισάβετ Χατζηβασιλείου του Τμήματος Επιστήμης...

PDF icon ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.pdf 12/01/2022 - 09:27 Σχολή Επιστημών των Φυτών
Διοικητικά Θέματα ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19- ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19- ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ.pdf, PDF icon ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19.pdf 29/10/2021 - 11:15 Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Διοικητικά Θέματα Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μόνιμους υπαλλήλους και σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/...

PDF icon ΦΕΚ 07/10/2021 - 15:37 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ,...

PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ 22/09/2021 - 22:43 Σχολή Επιστημών των Φυτών
Διοικητικά Θέματα Αξιολόγηση 2020

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 - Διαδικασία Συμβουλευτικής Συνέντευξης –...

PDF icon EGKYKLIOS_2_7_2021.pdf, PDF icon ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_16.9.2021.pdf, Αρχείο ΑνώνυμοΕρωτηματολόγιοΑξιολόγηση_2020.docx, Αρχείο Α&Β_Αξιολογητές_2020.docx 22/09/2021 - 14:52 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΝΤΑ ΤΟΥ...

PDF icon Πράξη Κοσμήτορα Καθηγητή Δ. Σάββα ένταξης Καθηγητή Ιωάννη Βόντα στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης 20/09/2021 - 16:53 Σχολή Επιστημών των Φυτών
Διοικητικά Θέματα Κ.Υ.Α. Μέτρα προστασίας COVID-19
  • Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30.7.2021 με θέμα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του...
PDF icon ΦΕΚ, PDF icon ΦΕΚ 02/08/2021 - 10:09 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πράξη του Κοσμήτορα Καθηγητή κ. Δημητρίου Σάββα της Σχολής Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ περί ορισμού τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη...

PDF icon ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-signed.pdf 29/07/2021 - 14:22 Σχολή Επιστημών των Φυτών
Διοικητικά Θέματα Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων- 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας ς παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής στη...

PDF icon ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/06/2021 - 12:42 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης-Πρόσκληση υποδειχθέντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχεται από...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17/05/2021 - 09:28 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των...

PDF icon ΦΕΚ 14/03/2021 - 11:06 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Κινητικότητα 2020 - Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Αρχείο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.xlsx 01/02/2021 - 15:27 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σχετικά με τα νέα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού - Εφαρμογή εξ αποστάσεως και εκ περιτροπής εργασίας.

 

Αρχείο Ανακοίνωση_COVID19_10.11.2020.docx, PDF icon ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_3.11.2020.pdf, PDF icon ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_7.11.2020.pdf, Αρχείο Ανακοίνωση για διοικητικές υπηρεσίες2.docx, Αρχείο Ανακοίνωση για διοικητικές υπηρεσίες3.docx 10/11/2020 - 14:26 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - Ενημέρωση

«Ενημέρωση εκλογέων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.»

PDF icon Ενημέρωση_εκλογές_ΥΣ.pdf 14/10/2020 - 10:15 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Άρθρο 68 Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους

Διατάξεις του Νόμου 4722/2020: Άρθρο 68 Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους

PDF icon Άρθρο 68 N 4722_2020 Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους.pdf 18/09/2020 - 15:22 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Άρθρο 67: Παραπεμπτικό για τη διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση υποχρεωτικής παραμονής κατ’ οίκον υπαλλήλου του Δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και τρόπος δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας

Διατάξεις του Νόμου 4722/2020 που αφορούν στο άρθρο 67 Παραπεμπτικό για τη διαπίστωση της κατ’  εξαίρεση υποχρεωτικής παραμονής κατ’  οίκον...

PDF icon Άρθρο 67 Ν 4722_2020 Παραπεμπτικό παραμονής κατ οίκον και δικαιολόγηση ειδικής άδειας απουσίας.pdf 18/09/2020 - 15:20 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 2020.Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπής

Ορισμός μελών της Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων:

α) των μόνιμων υπαλλήλων και 

...
PDF icon ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΜΟΝΙΜΩΝ.pdf, PDF icon ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΙΔΑΧ.pdf 10/09/2020 - 12:20 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 2020.Προκήρυξη εκλογών - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων Yπηρεσιακού Συμβουλίου

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου...

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΚΛΟΓΩΝ_ΥΣ_2020.pdf 10/09/2020 - 12:20 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 2020-Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια-Δημόσια Κλήρωση

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης την 1 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ στο γραφείο της Διεύθυνσης Διοικητικού (ισόγειο...

PDF icon ΚΛΗΡΩΣΗ_ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf 27/08/2020 - 14:45 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29.7.2020 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης...

PDF icon ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 30/07/2020 - 13:35 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤ&ΔΑ PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΔΑ 2020.pdf 23/06/2020 - 15:40 Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

Σελίδες