ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ 2023-2024

25/04/2024 - 10:43 -- Katerina Priti
Ημ/νία:
26/04/2024
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ 2023-2024
Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Πράξη Ανασυγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού ΓΠΑ 2023-2024

25/04/2024 - 10:43